1. en
 2. de
 3. uk

* Ціни вказані без ПДВ. Для фізичних осіб додається ПДВ 23%.

ADD TO CART

ДОДАТИ ДО КОШИКА

(без ПДВ)* 

-50%

€223.00

€445.00

БЕЗКОШТОВНA ДЕМО-ВЕРСІЯ

 • Окремо перевіряються нормальні та дотичні напруження в перерізі елемента.

 • Користувач може додатково виконати розрахунок і перевірку в будь-яких зазначених точках елемента, для всіх оболонок або для однієї обраної оболонки, групи або суми груп.

 • Програма визначає максимальний прогин елемента в складному напруженому стані з урахуванням реологічних впливів і можливого впливу поперечних сил, і порівнює його з допустимим значенням.

 • Звіт по проектуванню і перевірці у вигляді ручних розрахунків, що містить всі проміжні результати, оформляється у форматі RTF (MS Word).

ЄвроВуд EN

 

Модуль призначений для проектування та перевірки одношарнірних, плоских та просторових дерев'яних конструкцій.

 • Користувач може створювати будь-які розрахункові та перевірочні типи визначень (коефіцієнти згину, ослаблення перерізу, допустимі прогини та інші параметри), які потім можуть бути використані в будь-якому проекті

 • Коефіцієнт модифікації kmod приймається автоматично, виходячи з групи навантажень, що мають найбільший вплив на конструкцію в заданій комбінації, або вручну за рішенням користувача.

 • Можливе проектування і перевірка як окремих стержнів, так і групи колінеарних або майже колінеарних стержнів (зі зміною кута менше 5 градусів).

 • Автоматично перевіряються внутрішні силові огинаючі у всіх характерних точках проектованого елемента.

Розширені можливості модуля EuroWood:

Модуль EuroWood призначений для розрахунку і перевірки одношарнірних, плоских і просторових дерев'яних конструкцій прямокутного перерізу, згідно PN-EN 1995-1-1 Eurocode 5, в програмі ArCADia-RAMA, в односпрямованому і двоспрямованому напруженому стані, в тому числі від крутного моменту. Програма перевіряє несучу здатність і прогини з урахуванням реологічних впливів для суцільних і клеєних дерев'яних елементів прямокутного перерізу. В залежності від внутрішніх зусиль, що виникають, в програмі можуть бути виконані наступні перевірки граничного та експлуатаційного станів:

 • Перевірка згинальної стійкості в стані згину.

 • Перевірка двостороннього згину зі стиском.

 • Перевірка на стиск при двосторонньому вигині.

 • Перевірка двостороннього вигину.

 • Перевірка двостороннього згину з розтягуванням.

 • Перевірка осьового стиснення.

 • Перевірка осьового розтягування.

 • Перевірка одно- і двостороннього зсуву.

 • Перевірка кручення зі зсувом.

 • Перевірка допустимого відносного прогину і переміщення з урахуванням реологічних впливів (повзучості і вологості).

Всі перераховані вище умови перевіряються відповідно до PN-EN 1995-1-1 Eurocode5. Програма виконана у вигляді інтегрованої установки, вбудованої в програму для статичних розрахунків ArCADia-RAMA.

ПРИМІТКА:

Для роботи модуля EuroWood необхідно попередньо придбати і встановити модуль ArCADia-RAMA.

 

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

CAD software for the construction industry, supporting 2D and 3D design

Copyright © 2021 ArCADiasoft