1. en
 2. de
 3. uk

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

ПОВІДОМЛЕННЯ

Встановлення Програми означає згоду з Ліцензійними умовами - без застережень

 

 

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

для версій програми, випущених після 01.05.2020

 

I. Визначення


1. Визначення, що використовуються в Ліцензійних умовах, мають наступне значення:

a. Програма - самостійний і оригінальний твір у вигляді комп'ютерної програми, на який поширюється охорона, зазначена в:

 

 

i. Законі України "Про авторське право і суміжні права",

 

ii. Законом "Про захист баз даних

 

а. також інші елементи, що входять до її складу (зокрема, документація до програми), які не є комп'ютерною програмою в розумінні Закону "Про авторське право і суміжні права", що підлягають охороні як об'єкти права інтелектуальної власності, що належать Ліцензіару.

 

b. Ліцензія - право Ліцензіата на використання функціональних можливостей Програми, що надається Ліцензіаром на умовах, викладених у цих Ліцензійних умовах.

 

c. Ліцензіат - будь-яка особа, яка відповідно до законодавства та умов, викладених у договорі та Ліцензійних умовах, отримала Ліцензію на використання Програми.

 

d. Ліцензіар - повне товариство ArCADiasoft Chudzik з місцезнаходженням у м. Лодзь, вул. Сенкевича 85/87, зареєстроване в Національному судовому реєстрі за ідентифікаційним номером KRS 0000316955, Окружний суд Лодзі-Срудміського воєводства в Лодзі, XX відділ Національного судового реєстру.

 

e. Ліцензійні умови - цей документ, що визначає загальні умови надання Ліцензіаром Ліцензіату Ліцензії в обсязі, не передбаченому договором.

 

II. Загальні положення

 

1. Ліцензіар може надати Ліцензіату наступні Ліцензії на умовах, викладених нижче, в одному з варіантів:

 

a. Комерційна ліцензія,

 

b. Пробна ліцензія,

 

c. Студентська ліцензія та ліцензія на навчання,

 

d. Академічна ліцензія.


2. Ці Ліцензійні умови застосовуються до Ліцензій, якщо змістом індивідуально встановлених договорів не передбачено інше.

 

3. Після придбання у встановленому законом порядку Програми Ліцензіар надає Ліцензіату ліцензію на Програму на умовах, викладених нижче, із застереженням, що

 

a. Ліцензія в цілому надається як невиключна та територіально необмежена ліцензія,

 

b. Ліцензія, як правило, надається за плату, розмір ліцензійної винагороди вказується в договорі, що укладається Ліцензіаром з Ліцензіатом, з застереженням, що Ліцензіар допускає можливість надання безоплатних Ліцензій,

 

c. Ліцензіат не має права передавати Ліцензію третім особам (субліцензію),

 

d. Ліцензіат не має права позичати, здавати в оренду або лізинг, відчужувати або передавати Ліцензію третім особам у будь-якій формі або на будь-якому титулі, безоплатно або за плату,

 

e. Ліцензіат має право використовувати Ліцензію у формах використання, зазначених нижче:

 

i. Використання Програми за її прямим призначенням, на умовах Ліцензії, зокрема шляхом

введення в постійну пам'ять комп'ютера або інших кінцевих пристроїв, наприклад, на жорсткий диск (далі: інсталяція) переміщення Програми між комп'ютерами або іншими кінцевими пристроями введення в оперативну пам'ять комп'ютерів або інших кінцевих пристроїв (далі: запуск),- використання Програми відповідно до її функціональних можливостей,- використання Програми на багатьох комп'ютерах або кінцевих пристроях, за умови, що в даний момент часу Програма використовується тільки на одному пристрої, на якому активовано захист

 

ii.    Створення резервної копії Програми, в тому числі для архівних цілей.

 

4.    Встановленням Програми надається згода Ліцензіару на отримання доступу до інформації, що зберігається на телекомунікаційному кінцевому пристрої, на якому встановлена Програма. Ця згода поширюється на наступні дані (далі: дані з кінцевого пристрою):

 

a. Номер Користувача.

 

b. Ідентифікатор комп'ютера, що містить ці дані:

 

i.  Апаратні компоненти,

 

ii. Операційна система,

 

iii. Системна дата та час.

 

c. Ідентифікатор програмного модуля, включаючи його встановлену версію.

 

d. Запит на активацію або деактивацію захисту Програми.

 

5. Всі дані з кінцевого пристрою, доступ до яких отримав Ліцензіар, використовуються для:

 

a. Управління ліцензією, що дозволяє

 

i. перевірки відповідності використання Програми умовам Ліцензії,

 

ii. визначення тривалості використання Програми для даного Ліцензіата (для обмежених у часі Ліцензій).

 

b. Забезпечення відсутності конфліктів між Програмою та іншим програмним забезпеченням, встановленим на кінцевому пристрої, зокрема з іншими Програмами Ліцензіара, які спільно використовують ресурси, встановлені на кінцевому пристрої.

 

c. Забезпечувати сумісність Програми з кінцевим пристроєм, готувати будь-які виправлення або оновлення Програми.

 

6. При встановленні Програми Ліцензіат має можливість, використовуючи властивості операційної системи комп'ютера або іншого кінцевого пристрою, визначити умови доступу до зазначеної інформації - за замовчуванням встановлено безперервний.

 

7. Отримання Ліцензіаром доступу до зазначених даних не викликає змін конфігурації, не пов'язаних з Програмою, в кінцевому пристрої Ліцензіата або в програмному забезпеченні третіх осіб, встановленому на цьому пристрої.

 

8. Пробні, студентські, навчальні та академічні ліцензії можуть використовуватися тільки в некомерційних цілях. Ці ліцензії не можуть бути використані в комерційних цілях або навіть побічно пов'язані з комерційними цілями або цілями отримання прибутку, в тому числі для комерційного дизайну, навіть якщо комерційна мета не була досягнута.

 

III. Види ліцензій, що надаються 

 

1. Комерційна ліцензія

 

a. Щодо Комерційної ліцензії застосовуються вищезазначені Ліцензійні умови, з урахуванням наступних застережень.

 

b. Момент встановлення та запуску Програми не впливає на розмір належної Ліцензіару виплати за надання Ліцензії на Програму. Обов'язковість сплати цієї суми зазначається у відповідному документі.

 

c. Ліцензія надається на певний строк, зазначений при інсталяції Програми або завантаженні ліцензійного захисту, в договорі або в іншому документі. У разі відсутності вказівки на строк вважається, що Ліцензія надається на невизначений строк.

d. Ліцензіар має право припинити дію Ліцензії у зв'язку з несплатою ліцензійної винагороди або затримкою сплати винагороди не менше ніж на один місяць.

 

2. Пробна ліцензія

 

a. Пробна ліцензія надається на умовах, викладених в Ліцензійних умовах, з урахуванням наступних застережень.

 

b. Пробна ліцензія надається тільки на невизначений термін і може мати обмеження, зазначені в Програмі. Функціональні обмеження також можуть бути активовані після закінчення певного часу, що відраховується з моменту встановлення Програми на даний комп'ютер або інший кінцевий пристрій.

 

3. Студентська ліцензія та навчальна ліцензія.

 

a. Студентська ліцензія та навчальна ліцензія надаються на умовах, викладених в Ліцензійних умовах, з урахуванням наступних застережень.

 

b. Студентські ліцензії можуть використовуватися тільки Ліцензіатами, які мають статус студента університету або студента іншого навчального закладу.

 

c. Ліцензія на навчання може використовуватися тільки Ліцензіатами, які беруть участь у навчанні.

 

d. Студентська ліцензія та навчальна ліцензія надаються тільки на певний період часу, який вказується при встановленні Програми або завантаженні ліцензійного захисту і може мати обмеження, зазначені в Програмі.

 

4. Академічна ліцензія

 

a. Академічна ліцензія надається на підставі окремого договору, на умовах, визначених для комерційної ліцензії, з урахуванням наступних застережень.

 

b. Академічна ліцензія може бути отримана тільки Ліцензіатом, який на момент отримання ліцензії має статус університету, навчального закладу або суб'єкта підприємницької діяльності, діяльність якого включає надання послуг з навчання та консультування.

 

c. Академічна ліцензія призначена виключно для освітніх цілей, вона може бути використана тільки в рамках і в процесі викладання.

 

d. Академічна ліцензія надається тільки на певний термін, зазначений в договорі або в іншому документі.

 

e. Для академічних Ліцензій Ліцензійні умови є лише додатковими та не є укладенням нової ліцензійної угоди.

 

IV. Оновлення ліцензії
У разі придбання Ліцензіатом оновлення Ліцензії на Програму, розширеної новими функціональними можливостями (модулями) стосовно версії, якою він володіє, існуюча Ліцензія втрачає чинність через 90 днів з дати придбання оновленої Ліцензії. Використання існуючої версії Програми є в цій ситуації порушенням умов Ліцензії.

 

V. Обмеження сфери застосування наданої Ліцензії

 

1. Забороняється повністю або частково модифікувати, перекладати, адаптувати Програму або Документацію, а також використовувати її будь-яким іншим способом, ніж це передбачено Ліцензією або Законом України "Про авторське право і суміжні права" або Законом України "Про захист баз даних".


2. Забороняється зворотне проєктування, декомпіляція, дизасемблювання Програми або інші способи отримання інформації про внутрішню структуру або роботу Програми, за винятком випадків, коли це прямо дозволено імперативними положеннями законодавства.

 

3. Передача всіх або частини прав за ліцензією іншій особі, може відбуватися тільки за згодою Ліцензіара, вираженою в письмовій або електронній формі, яка має юридичну силу. У такому випадку Ліцензіар матиме право стягнути за це окремо узгоджену винагороду.
 

4. Передача прав за Ліцензією іншій особі не є субліцензуванням цієї особи Ліцензіатом або наданням нової Ліцензії Ліцензіаром. У разі такої передачі Ліцензіат зобов'язаний негайно деінсталювати Програму, видалити її з усіх носіїв і всіх електронних записів, знищити копію Програми та, якщо це можливо, повернути Ліцензіару захист Ліцензії.
 

5. Забороняється видаляти, змінювати або закривати інформацію про авторське право, зокрема інформацію та маркування Ліцензіара, що міститься в Програмі.


VI. Права та обов'язки Ліцензіата 


1. Ліцензіат має право використовувати Програму на умовах, викладених в Ліцензійних умовах, виключно за цільовим призначенням Програми та Ліцензії, яка була надана Ліцензіату. 
 

2. Ліцензіат зобов'язаний дотримуватися Ліцензійних умов, а також своєчасно сплачувати ліцензійну винагороду, якщо вона підлягає сплаті. 
 

3. Ліцензіат зобов'язаний ознайомитися з технічними вимогами до обладнання, на якому планується встановлення Програми, до початку її інсталяції. 
 

4. Ліцензіат зобов'язується встановити Програму відповідно до інструкцій, що містяться в інсталяційній програмі. 
 

5. Видалення Програми з комп'ютера або іншого кінцевого пристрою не припиняє зобов'язань Ліцензіата, передбачених Ліцензійними умовами, а також укладеним ліцензійним договором.

 

VII. Права та обов'язки Ліцензіара


1. Ліцензіар має право контролювати відповідність використання Ліцензіатом Програми Ліцензійним умовам, зокрема на підставі даних, зазначених у пункті II.4.
 

2. Якщо буде встановлено, що Ліцензіат використовує Програму у спосіб, що не відповідає Ліцензійним умовам або чинному законодавству, Ліцензіар має право розірвати ліцензійний договір у письмовій або електронній формі, під загрозою визнання його недійсним з негайним набранням ним чинності. У такій ситуації Ліцензіар також має право пред'явити Ліцензіату будь-які претензії відповідно до загального законодавства.
 

3. Ліцензіар зберігає за собою виключні майнові права на Програму та її модифікації та розширення.
 

VIII. Відповідальність ліцензіарів за Програму
 

1. Ліцензіар не гарантує, що Програма буде функціонувати належним чином у кожному середовищі та операційній системі, однак він докладе належних зусиль для підготовки відповідних виправлень на основі даних, зазначених у пункті II.4, з метою своєчасного усунення виявлених проблем.
 

2. Ліцензіар докладе належних зусиль для забезпечення того, щоб носій Програми був вільний від технічних дефектів, які перешкоджають належному встановленню Програми.
 

3. У разі виявлення дефектного носія Програми, Ліцензіат має право на безкоштовну заміну носія без можливості відмови від ліцензійної угоди та без права на будь-яку компенсацію. Претензія повинна бути пред'явлена Ліцензіатом відразу після того, як дефект став очевидним, але не пізніше 14 днів з моменту доставки Програми. Витрати на надання бездефектного носія несе Ліцензіар.
 

4. Ліцензіар не несе відповідальності перед Ліцензіатом або третіми особами за будь-які наслідки, включаючи будь-які збитки, пов'язані з використанням та експлуатацією або неможливістю використання та експлуатації Програми, за винятком випадків, коли шкода була заподіяна з умисної вини Ліцензіара.
 

5. З урахуванням положень розділу 6 Ліцензіар не надає Ліцензіату гарантії на Програму. 
 

6. Ліцензіар докладе всіх зусиль для того, щоб протягом 60 днів з дати придбання Ліцензії, а у випадку, якщо Ліцензія надається на менший строк, протягом цього меншого строку, Програма мала властивості та функціональні можливості, зазначені Ліцензіаром у документах щодо Програми, які були підставою для прийняття рішення про купівлю. Якщо це не так, Ліцензіар за власним вибором спробує усунути невідповідність і, якщо це виявиться неефективним, відмовиться від договору або відмовиться від договору без спроб усунути невідповідність. У разі відмови від договору Ліцензіар відшкодовує Ліцензіату сплачену ним ліцензійну винагороду, а Ліцензіат зобов'язаний повернути Ліцензіару Програму та всі додаткові елементи, пов'язані з нею, у строк, визначений Ліцензіаром.

 

IX. Захист Програми
A. Донгл


1. Якщо Програма захищена за допомогою ключа, Ліцензіат має право тільки на один ключ, з урахуванням положень розділу 2 та розділу 5. Ліцензіар не несе відповідальності за втрату ключа Ліцензіатом або третіми особами.
 

2. У випадку крадіжки ключа, Ліцензіат може отримати додатковий ключ за наступних умов:
 

a. повідомлення Ліцензіара про втрату ключа разом з підтвердженням подання заяви про підозру у вчиненні злочину,
 

b. сплати плати за додатковий ключ, яка включає в себе: плату за обробку та плату за виданий ключ у розмірі згідно з чинним прейскурантом на момент виписки рахунку-фактури з ПДВ.
 

3. Ліцензіар залишає за собою право відмовити у видачі додаткового ключа у разі виникнення обґрунтованих сумнівів щодо достовірності заяви або доданих до неї документів.
 

4. У разі втрати донгла, крім випадків крадіжки, Ліцензіат не має права на отримання іншого донгла.
 

5. У разі знищення донгла Ліцензіату може бути виданий новий донгл після повернення знищеного донгла Ліцензіару та сплати збору, описаного в розділі 2.б.
 

6. Ліцензіар може надати новий ключ з іншими апаратними характеристиками, ніж оригінальний, якщо в результаті технічного прогресу він більше не використовує існуючий ключ. 
 

B. Захист програмного забезпечення або захист через мережу 
 

1. Програмний захист - це файл активації, який захищає Програму, що складається, серед іншого, з назви Ліцензіата (ім'я та прізвище або назва компанії) та індивідуального номера користувача, присвоєного Ліцензіату. 
 

2. Після отримання захисту Програми Ліцензіат несе відповідальність за її безпеку та нерозповсюдження її третім особам.
 

3. У разі втрати активаційного файлу Ліцензіат може отримати від Ліцензіара новий активаційний файл після сплати винагороди за обробку.
 

4. Ліцензіар може захистити Програму за допомогою мережевого захисту. У такій ситуації для активації Програми необхідне підключення до мережі Інтернет. Під час активації Ліцензіат може вибрати використання Програми з доступом до мережі Інтернет або без нього. Про застосування такого виду захисту Ліцензіар повідомить Ліцензіата до укладення договору із зазначенням детального способу роботи такого захисту.

 

X. Застереження


1. Програма призначена для допомоги при проєктуванні та не може замінити незалежні випробування на безпеку або придатність до експлуатації проєктованих елементів.
 

2. Ліцензіат та інші особи, які використовують Програму, несуть відповідальність за проведення незалежних процедур тестування отриманих результатів, у тому числі будь-яких елементів, спроєктованих з використанням Програми.
 

3. Ліцензіар не несе відповідальності за отримані результати та, з огляду на прогрес технологій, не виключає помилок при обробці даних для всіх випадків.
 

XI. Прикінцеві положення
Ліцензійні умови підпорядковуються і тлумачаться відповідно до положень загальноприйнятого польського законодавства.

 

XII. Заява ліцензіата
Ліцензіат заявляє, що він ознайомився з Ліцензійними умовами та приймає їх як обов'язкові для виконання, що буде підтверджено під час інсталяції шляхом встановлення відповідного прапорця, за замовчуванням буде відмічено, що він не ознайомився з Ліцензійними умовами (що перешкоджатиме інсталяції Програми).

 

 

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
Для програм та оновлень, випущених до 01.05.2020

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
Встановлення Програми означає беззастережну згоду з Ліцензійними умовами


Комп'ютерна програма [Програма], а також матеріали користувача [Документація], надані виробником Програми, є інтелектуальною власністю повного товариства ArCADiasoft Chudzik з місцезнаходженням в м. Лодзь, вул. Сенкевича 85/87, зареєстрованого в Національному судовому реєстрі з ідентифікаційним номером KRS 0000316955, Окружний суд Лодзі-Срудміського воєводства в Лодзі, XX відділ Національного судового реєстру [ArCADiasoft] та його ліцензіатів, яким належать авторські права. 
 

 

I. Надання ліцензії
 

A. Комерційна ліцензія
 

1. Після завершення процесу інсталяції Програми ArCADiasoft надає користувачеві законно придбаного носія інформації з Програмою [Користувачеві] невиключну і непередавану Ліцензію на використання наданої Програми або Документації в електронному або друкованому вигляді - на умовах, викладених в Ліцензійній угоді на програмне забезпечення.
 

2. Під використанням Програми розуміється її інсталяція на комп'ютер, використання відповідно до її функцій та її зберігання.
 

3. Момент завершення процесу інсталяції придбаної Програми не спонукає Користувача до оплати ArCADiasoft; дата оплати визначається належним документом купівлі-продажу.
 

4. Програма може бути встановлена тільки на одному комп'ютері, на який Користувач має законне право (ліцензія на один комп'ютер). Програма може бути перенесена на інший пристрій того ж Користувача за умови повного видалення Програми з попереднього пристрою.
 

5. Ліцензія надається на певний строк: вказаний при інсталяції Програми, в договорі, в документі про продаж Програми або в наданому ліцензійному свідоцтві на Програму в друкованому вигляді [Свідоцтво].
 

6. Якщо термін дії ліцензії не вказаний, як у пункті 5, це означає, що термін дії ліцензії необмежений.
 

7. Дія ліцензії не обмежена територіально.
 

B. Пробна ліцензія, студентська ліцензія
 

1. Пробна ліцензія та студентська ліцензія надаються на умовах комерційної ліцензії з урахуванням наступних пунктів.
 

2. Студентська ліцензія надається тільки Користувачеві, який на момент придбання ліцензії має статус студента академічного рівня або іншого навчального закладу.
 

3. Студентська ліцензія надається тільки на певний час, вказаний при інсталяції Програми або в наданому Сертифікаті Програми.
 

4. Пробна ліцензія надається тільки на необмежений час.
 

5. Студентська ліцензія використовується тільки в освітніх цілях. Тріальна ліцензія може використовуватися тільки в некомерційних цілях. Студентська ліцензія та Тестова ліцензія не можуть бути використані в комерційних цілях, включаючи комерційні проєкти, навіть якщо не буде отримано прибутку.
 

C. Академічна ліцензія
 

1. Академічна ліцензія надається на умовах окремої угоди на умовах комерційної ліцензії з урахуванням наступних пунктів.
 

2. Академічна ліцензія надається тільки Користувачу, який на момент придбання ліцензії має статус академічної школи, навчального закладу або підприємцю, діяльність якого пов'язана з навчанням або наданням консультаційних послуг.
 

3. Академічна ліцензія надається виключно в освітніх цілях і використовується тільки для проведення навчальних занять. Забороняється використовувати ліцензію для реалізації комерційних проєктів, навіть якщо при цьому не буде отримано прибутку.

 

4. Академічна ліцензія надається строком на один рік.

 

5. Для Академічної ліцензії Ліцензійні умови мають додатковий характер і не є підставою для укладення нової ліцензійної угоди.

 

II. Обмеження:


1. Користувач має право зробити тільки одну резервну копію Програми або Документації з урахуванням пунктів 2 і 3.
 

2. Документація в електронному вигляді може бути видрукована тільки один раз без права копіювання або розповсюдження.
 

3. Документація у друкованому вигляді не підлягає копіюванню та розповсюдженню.
 

4. Забороняється повністю або частково модифікувати, перекладати, адаптувати Програму або Документацію, а також використовувати її будь-яким іншим способом, ніж це передбачено Ліцензією або законом про авторське право і суміжні права.
 

5. Ви не маєте права здійснювати зворотне проєктування, декомпілювати, дизасемблювати або іншим чином намагатися розкрити вихідний код Програми, за винятком випадків, коли Вам може бути прямо дозволено здійснювати декомпіляцію відповідно до чинного законодавства.
 

6. Забороняється продавати, перепродавати, ліцензувати, здавати в оренду, лізинг, позичати або іншим чином передавати за винагороду Програму або Документацію повністю або частково, а також укладати інші договори, що передають права третім особам, без спеціального дозволу в письмовій формі, виданого компанією ArCADiasoft тільки після сплати належної винагороди.
 

7. Забороняється передавати Програму або Документацію за субліцензією.
 

8. Забороняється видаляти, змінювати, закривати будь-яку інформацію про авторські права на Програму та інші повідомлення про права власності компанії "ArCADiasoft", що містяться на Програмі або в Документації.
 

9. Порушення будь-якого з перерахованих вище обмежень є порушенням ліцензійного договору.

 

III. Відповідальність за Програму та Документацію


1. Програма та Документація надаються на умовах "як є". За жодних обставин компанія ArCADiasoft не гарантує, що Програма або Документація не містить помилок до моменту збереження.
 

2. ArCADiasoft не гарантує, що Програма або Документація будуть функціонувати на будь-якій конфігурації комп'ютера і з будь-яким операційним програмним забезпеченням.
 

3. ArCADiasoft гарантує, що носії, на яких надається Програма та Документація, не матимуть дефектів матеріалів та виготовлення при нормальному використанні.
 

4. Якщо носій з Програмою або Документацією несправний, Користувач має право на його безкоштовну заміну без права розірвання договору та відшкодування збитків. Користувач зобов'язаний негайно, але не пізніше 14 днів з моменту отримання Програми або Документації, повідомити про дефект Програми або Документації. Витрати на доставку бездефектних носіїв покриваються компанією ArCADiasoft, за винятком особливих обставин.
 

5. Ні за яких обставин фірма "ArCADiaSoft" не несе відповідальності перед Користувачем або третіми особами за будь-які збитки, що виникли внаслідок використання або неможливості використання Програми або Документації.
 

6. Компанія "ArCADiaSoft" не надає гарантії на Програму або Документацію.
 

IV. Затвердження програми
 

A. Ключ
 

1. Користувач має право тільки на один ключ одночасно, за винятком пунктів 2 і 3. ArCADiasoft не несе відповідальності за втрату ключа третіми особами.
 

2. У разі крадіжки ключа Користувач може отримати новий ключ при дотриманні наступних умов:
 

a) Користувач повинен повідомити про втрату ключа в компанію ArCADiasoft і направити заяву в поліцію, в якій буде вказано факт крадіжки, разом з будь-якими доказами, якщо це можливо.
 

б) Внести плату (яка містить витрати на обробку та вартість ключа за каталожною ціною на момент виставлення рахунку-фактури з ПДВ) за додатковий ключ.
 

3. ArCADiasoft може відмовити у видачі додаткового ключа, якщо надані документи викликають сумніви в їх достовірності.
 

4. У будь-якому іншому випадку Користувач не має права на отримання додаткового ключа.
 

5. У разі пошкодження ключа, Користувач може отримати інший ключ за умови повернення пошкодженого ключа до компанії ArCADiasoft та сплати відповідного збору, як зазначено в пункті 2 б).
 

B. Ключ активації програмного забезпечення
 

1. Ключ активації Програми - це файл активації, який захищає Програму і містить індивідуальні дані Користувача на копії Програми (ім'я та прізвище), а також реєстраційний код Користувача.
 

2. Користувач несе відповідальність за захист файлу, не допускаючи доступу до нього третіх осіб.
 

3. У разі втрати файлу активації, до закінчення п'яти років з моменту придбання програми, Користувач може отримати інший файл після сплати зборів за його зберігання.
 

V. Застереження
 

1. Програма та Документація розроблені як допоміжний інструмент при створенні проєктів і не можуть замінити незалежну перевірку безпеки або корисності проєктованих елементів.
 

2. Користувач та треті особи несуть відповідальність за проведення процедур незалежного тестування отриманих результатів, в тому числі всіх елементів, спроєктованих з використанням Програми.
 

3. ArCADiasoft не може нести відповідальність за отримані результати, і у зв'язку з поточним розвитком технологій отримані дані не можуть бути безпомилковими в кожному конкретному випадку.
 

VI. Застосовне право
Ліцензійна угода регулюється польським законодавством.

 

VII. Заява Користувача
Користувач заявляє, що він/вона прочитав(ла), визнав(ла) та приймає Ліцензійну угоду в тому вигляді, в якому вона є, без застережень.

 

 1. Basic regulations

  Internet shop working at www.arcadiasoft.eu is led by ArCADiasoft Chudzik sp. j. company with registered office 90-057 Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87, POLSKA, recorded under number 0000316955 to Register of Entrepreneurs in the National Court Register led by District Court for Łódź-
  Śródmieście in Łódź, called further “Seller”.

 2. Subject matter of an agreement/prices

  Seller offers in shop computer software. Purchase is done by the Internet. Conditions for using bought in shop programs are specified by license. All prices in shop are specified in Euro. In compliance with provisions of Polish law, price:

  1. includes goods and services tax ( VAT ) if buyer is entity not being payer of this tax having registered office or permanent place of residence within the territory of the European Union;

  2. does not include goods and services tax ( VAT ) if buyer is:

   1. entity not being payer of this tax having registered office or permanent place of residence outside the territory of the European Union;

   2. payer of this tax having registered office or permanent place of residence within the territory of the European Union or outside this territory.

  Program descriptions and photos, in particular information and advertising materials, as well as information contained on seller’s website do not constitute trading offer, but are only an invitation for conclusion of sales agreement.

 3. Conclusion of the contract /payments, shipment and the right to withdraw from the agreement

  Seller reserves the right to change the prices, offer new programs for sale, run or cancel promotion campaigns or make changes into them. Placing order is not equivalent to its acceptance by the seller. Seller may refuse fulfillment of an order, also without giving the reason.

  Customer has possibility of placing an offer in the following way:

  Adding items to the basket

  1. Customer browses list of products in the shop and after clicking on name moves to product description.

  2. On product description page customer can add product to basket as a new item, clicking “Add to basket” button (with price for given item).

  3. Customer can add several same or different items to the basket and order all selected items during one order.

  4. Current state of the basket, that is the sum of values of items added to the basket, is currently displayed on top in left menu.

  Checking contents of the basket

  1. To move to the basket you should click on area displaying current state of the basket.

  2. Customer is moved on page with summary of items added by him to the basket.

  3. The summary displays item list in a form of table:

   1. name of added product

   2. listed net price

   3. purchase net price

   4. purchase gross price

  Placing order

  1. STEP 1 – After checking and accepting contents of the basket, customer clicks “Next” button to move to placing order.

  2. STEP 2 - Customer is asked for giving data needed for issue an invoice and data for invoice dispatch (data of person/company, delivery address). To move to next step of order, customer must review and accept Shop Regulations.

  3. STEP 3 - Customer sees order summary with data he entered in previous step. After checking his data, customer clicks “Order” button what is equivalent to placed order. Customer can withdraw the order or introduce changes in it, but only till the moment of issue an invoice. Customer receives e-mail with confirmation of the order.

  4. STEP 4 – After placing order, customer is moved to page with possibility of payment for order and selects kind of payment from options provided by the system.

  Payments

  1. First step of payment is selection of method which customer will pay for ordered products.

  2. After selection of method of payment, customer is moved to page of selected payment system, where he performs the payment.

  3. Possible payment results:

   1. Payment was broken or customer gave up. Customer does not get links for downloading programs and has no possibility to download them. Customer must call payment page from given in e-mail link and start payment process anew.

   2. Proper payment. Customer gets number of performed transaction and system moves customer to our page, at the same time confirming proper completion of payment transaction.

  Completion of order process / Downloading products and licenses

  If payment ended with success, customer receives e-mail confirming purchase, with basic information about customer who placed the order and list of items for downloading. In case of problems during downloading programs, customer has possibility of contact with our technical department to get help, by e-mail address: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, or clicking CONTACT button on website.

  Invoice will be sent to customer by the Internet within 7 days from date of performing payment. Placing order and performing payment implies consent on getting invoice in above mentioned way.

  Buyer has the right to withdraw from the agreement within 10 days from the moment of issue an invoice. The right to withdraw from the agreement expires in the moment, when customer downloads software with the help of links to downloading, delivered after placing order.

  Shop receives orders 24 hours a day.

 4. Limitation of liability

  Seller shall not be liable for breaks in use of the shop occurred from technical reasons (maintenance, inspection, replacement of equipment, etc.) or other independent of him circumstances.

 5. Property reservation

  All goods delivered by ArCADiasoft remain property of ArCADiasoft till total payment of all claims resulting from concluded contract. Third parties access attempts to property of ArCADiasoft must be immediately indicated by the customer.

 6. Protective rights

  Conditions for using bought in shop programs are specified by license. Delivered by ArCADiasoft software, licenses and documentations are protected by copyright. Granting right to use requires separate consent.

 7. Data protection

  Submitted by customers of the shop personal data are processed only for performance of sales agreement and informing customers about new products, services and promotions. This data is not made available for other entities, beyond events stipulated by generally applicable legal provisions in force. Each customer has right of access to his data and right for its correction. Entrusted personal data are preserved and protected according to rules specified in applicable legal provisions in force.

 8. Location of performance, jurisdiction

  Shop is led in the territory of the Republic of Poland and the sale is made on conditions specified by Polish law.

 9. Other agreements

  If individual provisions of the present terms, either in whole or in part, are or will be invalid, validity of the rest of terms is not violated. In place of invalid regulations enter proper statutory provisions.

  Seller reserves the right to change the Regulations. All changes are applicable from date of their publication on website www.arcadiasoft.eu. Orders placed before date of introduction of regulations changes will be realized in accordance with the rules in force to date.

Copyright © 2021 ArCADiasoft